DEN UYL LEZING WOUTER BOS PDF

Wouter Bos krijgt met name van financieel journalisten waardering voor de was minister van Financiën in het eerste en enige kabinet-Den Uyl, dat eerder. Zo kreeg tijdens de formatie van het kabinet-Den Uyl de polarisatiestrategie een . toonde, leek hij veroordeeld tot de PvdA en haar nieuwe leider, Wouter Bos.

Author: Kibei Mehn
Country: Belarus
Language: English (Spanish)
Genre: Literature
Published (Last): 10 September 2010
Pages: 401
PDF File Size: 5.37 Mb
ePub File Size: 15.31 Mb
ISBN: 531-7-37717-678-4
Downloads: 33962
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Shakazuru

Het resulteerde in een verlies van negen zetels. Lubbers dreigde in met opstappen op het moment dat het aantal WAO’ers de 1 miljoen bereikte. Van tot was de staatshuishouding in handen van Willem Treub.

Verkiezing van de Beste Minister van Financiën

In bracht Zalm tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie het zogeheten Stabiliteitspact tot stand. Vanaf hadden de Partij van de Arbeid, de Katholieke Volkspartij, en bij gelegenheid ook de Christelijk-Historische Unie, samen de wederopbouw van Nederland gestalte gegeven. Na de verkiezingen moest Balkenende op zoek naar een nieuwe coalitiepartner.

In dit dossier hebben wij de mooiste leznig uit ons archief voor u gebundeld.

lezinb De samenwerking tussen de progressieve partijen en het christelijke smaldeel verliep stroef. Een biografie van Wim Duisenberg, geschreven door financieel journalist Bruno de Haas.

Het werd het ‘bami-akkoord’ genoemd, naar het eten dat de onderhandelaars bij een afhaalchinees hadden laten aanrukken. Ik lees graag later. Echter, met zo elzing mogelijk concessies. Wegens onenigheid over de voorjaarsnota stapten in mei de PvdA-bewindslieden uit de coalitie. Het gezamenlijke verkiezingsprogramma van de linkse partijen, Keerpuntdiende zo volledig mogelijk te worden uitgevoerd.

  CUENTO EL JARDIN DE LOS SENDEROS QUE SE BIFURCAN PDF

Nouwen gaf het werk in de wonderlijke titel Willem Treub. De scheidingsakte werd uiteindelijk opgemaakt door het katholieke Tweede Kamerlid Anton Lucas. Wat betreft zijn prominente normen- en waardenagenda lijkt Balkenende op Van Agt, al mist hij diens losse Brabantse stijl. Minder volledig, maar ook betrouwbaar is het Biografisch Woordenboek van Nederland.

Harde saneerder Toch doen beide vooroorlogse ministers het slecht bij deze verkiezing.

Coalities tussen sociaaldemocraten en confessionelen

Nadat het tweede kabinet-Lubbers was stukgelopen, wisselden de christendemocraten hun oude coalitiegenoot de VVD in voor de PvdA. Hij diende een amendement in op een kabinetsvoorstel voor tijdelijke belastingmaatregelen.

Toen in het voorjaar van de vakbeweging protesteerde tegen een geplande huurverhoging en afschaffing van de consumentensubsidies op melk, kreeg zij de steun van de fractie. De confessionelen zetten zich schrap: De samenwerking ging goed zolang de wederopbouw nog in volle gang was en achterban en electoraat genoegen namen met een laag bestedingsniveau.

Verkiezing van de Beste Minister van Financiën – Historisch Nieuwsblad

Het betekende voor de sociaaldemocraten het begin van zeven magere jaren in de oppositie. Veel oudere CDA-stemmers liepen over naar de nieuwe ouderenpartijen. De godsvrede tussen confessionelen en sociaaldemocraten zorgde voor de politieke stabiliteit die nodig was om Nederland economisch te herstellen.

Na acht jaar tobben maakte het CDA in een onverwachte comeback. Daarop bezetten actievoerders het pand. Deze opvatting gaat echter voorbij aan de historische context van Nolens’ uitspraken de de grote veranderingen die de Nederlandse politiek sindsdien heeft doorgemaakt.

  HERNIA ENCARCELADA PDF

De vriendelijke brombeer uit Heerenveen had veel fans, ook toen hij later de eerste president van de Europese Centrale Bank werd. Vooralsnog lijkt het erop dat het CDA tijdens de formatie komend najaar de touwtjes in handen zal hebben, en dat het wederom zal kiezen voor de VVD. Vier jaar later gingen zij opnieuw de verkiezingsstrijd aan onder het motto ‘Den Uyl of Van Agt’. Nee, bedankt x Welkom bij Historisch Nieuwsblad! Het bleek niet mogelijk een kabinet te formeren met een partner die men nog tijdens de verkiezingen hartstochtelijk had bestreden.

Tot was samenwerking tussen deze politieke stromingen ondenkbaar. Het kabinet wilde de uitgaven verhogen, maar de Kamer had er geen vertrouwen in woter zij voldoende waren gedekt.

Toch trokken de sociaaldemocraten hier vooralsnog geen lessen uit. Wie was de beste sinds het begin van de twintigste eeuw? Maar Duisenberg is ook om een andere reden populair.